<< back

Muzyka, mózg i uczenie się

2021-05-24 21:56:58

Uprawianie muzyki rozwija wszechstronnie i przyczynia się do postępów w procesie uczenia się.  Czego i jak by nie mierzyć, to lepsze wyniki uzyskują uczniowie grający na jakimś instrumencie lub śpiewający.

Muzyka bowiem powoduje wzrost IQ.

Takie są wyniki badań niemieckiego neurologa, psychiatry, filozofa i psychologa – prof. Manfreda Spitzera.

Muzyka zawsze ma rytm i melodię. Te dwie składowe muzyki uruchamiają obie półkule w naszym mózgu.

W lewej – odpowiedzialnej za analizowanie, strukturę, logikę, liczenie, język, planowanie i organizowanie – jest rytm, w prawej – odpowiedzialnej za syntezę, obrazy i wrażenia, spontaniczność, swobodne działanie i uczucia – znajduje się melodia.

Dzięki lewej półkuli uprawiamy muzykę, czyli gramy i śpiewamy, a prawa pozwala nam ją słyszeć.

Muzykowanie wymusza harmonijne działanie naszego mózgu, dlatego jego wpływ na nasze funkcjonowanie jest taki wszechstronny.

Muzyka poprawia pamięć, ćwiczy koncentrację, wzmacnia pewność siebie, wzbogaca kompetencje społeczne i umiejętności życiowe, redukuje stres, dodaje odwagi, łagodzi obyczaje, wywołuje uczucia i kształtuje nastawienia. Muzykujący lepiej generalizują, transformują, lepiej uczą się uczyć, lepiej radzą sobie z analizą i oceną swych postępów w uczeniu się i lepiej wypadają na egzaminach.

 

G.W. Leibniz, wszechstronnie wykształcony człowiek oświecenia, powiedział: „Muzyka to przyjemność, jakiej dusza ludzka doświadcza przez liczenie, nie zdając sobie sprawy, że ma do czynienia z liczeniem”.

 

Źródło: edunews.pl


<< back